ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Κάθε πολίτης, κάτοικος ή επισκέπτης της πόλεως έχει πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη κατά τις ώρες λειτουργίας της. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ α) ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ Δανείζονται τα βιβλία μόνο που έχουν εκδοθεί μετά το 1980. Όλα τα υπόλοιπα, συν τα πληροφοριακά βιβλία (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες), τα μεσσηνιακά βιβλία και τα βιβλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας δεν δανείζονται, αλλά δίνονται προς ανάγνωση εντός των χώρων της Βιβλιοθήκης μόνο. Ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να βγάλει φωτοτυπίες, οι οποίες δεν θα ξεπερνούν το 15% του συνολικού αριθμού των σελίδων του κάθε βιβλίου και επιβαρύνεται με 10 λεπτά ανά σελίδα. β) ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ Δεν φωτοτυπούνται: -βιβλία και περιοδικά που έχουν χρονολογία έκδοσης παλαιότερη από το 1900. -βιβλία με σοβαρές φθορές. -εφημερίδες. Γ) ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Το σύνολο του ημερησίου τοπικού Τύπου παρέχεται προς ανάγνωση στο κοινό μόνο μετά την παρέλευση 15 ημερών. Η αναδίφηση στο αρχείο των τοπικών εφημερίδων της περιόδου από το 1960 έως σήμερα επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια της διενέργειας κάποιας έρευνας. Το αρχείο των τοπικών εφημερίδων πριν το 1960 έχει αποσυρθεί για συντήρηση.Δεν επιτρέπονται οι φωτοτυπίες στις εφημερίδες. Επιτρέπεται μόνο η ψηφιακή φωτογράφηση από τους αναγνώστες. 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ α) Οι αναγνώστες με την είσοδό τους στη Βιβλιοθήκη, αφήνουν τους χαρτοφύλακες τους στον ειδικό χώρο που υπάρχει εντός του αναγνωστηρίου. β) Οι αναγνώστες ζητούν από το βιβλιοθηκάριο το βιβλίο που επιθυμούν, αφού υποχρεωτικά δώσουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. γ) Μετά το τέλος της εργασίας τους ή τη συμπλήρωση του ωραρίου παραδίδουν το υλικό που χρησιμοποίησαν στο βιβλιοθηκάριο και δεν το τοποθετούν οι ίδιοι στα ράφια. δ) Οι αναγνώστες οφείλουν να τηρούν απολύτως τη σειρά προτεραιότητας, όπου απαιτείται, κατά την εκδήλωση του αιτήματός τους προς τον υπεύθυνο υπάλληλο της Βιβλιοθήκης. ε) Οι αναγνώστες οφείλουν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους με σαφήνεια στο προσωπικό και να τηρούν τον κανονισμό λειτουργίας. στ) Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης είναι στη διάθεση του αναγνώστη, προκειμένου να τον εξυπηρετήσει και να του παράσχει οδηγίες στη χρήση του αναγνωστηρίου και της Βιβλιοθήκης γενικότερα. ζ) Οι αναγνώστες οφείλουν να ομιλούν χαμηλόφωνα και να μη θορυβούν. η) Δεν επιτρέπεται εντός του αναγνωστηρίου και στους λοιπούς χώρους της Βιβλιοθήκης το κάπνισμα, η κατανάλωση φαγητού, ποτού καθώς και η χρήση κινητού τηλεφώνου.