Δωρητές

Η πρώτη μαγιά για τη δημιουργία  της συλλογής της Λαϊκής Βιβλιοθήκης συγκεντρώθηκε στη διάρκεια του Μεσοπολέμου με την παραχώρηση περίπου 400 βιβλίων του τότε μητροπολίτη Μεσσηνίας Μελετίου και περίπου άλλων 1.100 βιβλίων του Γυμνασίου Καλαμάτας. Στα 82 χρόνια λειτουργίας της η Βιβλιοθήκη έλαβε μικρές και μεγάλες δωρεές. Σημαντικότερες εξ αυτών ήταν του Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ, του Γεωργίου Βεντήρη, του Κ.Δ.Γεωργούλη, του Σταύρου Κωστόπουλου, του Γιάννη Αναπλιώτη, του Κωνσταντίνου Κισκήρα, του Παναγιώτη Παπαθεοδώρου, της Δάφνης Κωστοπούλου, του Αναστασίου Λαχανά.

 • Μητροπολίτης Ιεζεκιήλ

 • Γεώργιος Βεντήρης

 • Κ.Δ.Γεωργούλης

 • Σταύρος Κωστόπουλος

 • Γιάννης Αναπλιώτης

 • Μητροπολίτης Ιεζεκιήλ
 • Γεώργιος Βεντήρης
 • Κ.Δ.Γεωργούλης
 • Σταύρος Κωστόπουλος
 • Γιάννης Αναπλιώτης